Ivan Delaere

Ere-burgemeester

Dat Pittem & Egem op vandaag klaar zijn voor de toekomst, is deels te danken aan ere-burgemeester Ivan Delaere. Hij kwam in 1994 terecht in de gemeenteraad om drie jaar later enkele maanden schepen te zijn vooraleer hij de burgemeesterssjerp omhing. Met blik op de toekomst, oog voor iedereen en steeds met veel respect voor de ander probeerde hij altijd het onderste uit de kan te halen en spreekbuis te zijn voor elke inwoner.

In september 2022 gaf hij na 25 jaar de fakkel door aan Denis Fraeyman. Ivan blijft echter een bezige bij, woont nog heel wat activiteiten van onze verschillende verenigingen bij maar spendeert zijn tijd nu vooral aan zijn gezin, familie en vrienden. Zo is hij trouwe fan op de diverse sportactiviteiten van de kleinkinderen (voetbal, volleybal en dans), volgt hij heel wat wedstrijden in binnen- en buitenland van volleybalclub Knack Roeselare en haalt hij de verloren tijd met familie en vrienden in.