Dora Vandewaetere

Lid Bijzonder comite, Bestuurslid