Hoeilaart

CD&V Hoeilaart zet zich actief in voor alle inwoners. Onze speerpunten zijn: inspraak en participatie, een kwalitatievere ruimtelijke ordening (“Geen stad in ons dorp”), meer investeren in weginfrastructuur (voet- en fietspaden, wegen), betaalbaar wonen en meer aandacht voor onze senioren. We willen samen met jullie hier onze schouders onderzetten. Zo willen we van Hoeilaart een veilige, warme en bruisende gemeente maken waar we zorg dragen voor elkaar.

Onze sociale media

Onze mensen