Hilde Decleer

Provincieraadslid

Ik reken op uw steun omdat we met onze groep verkozenen onze regio voluit zullen ondersteunen op elk vlak waar we bevoegd voor zijn: economisch (toerisme, streekproducten, tewerkstelling, …), duurzaamheid, groen en natuur, innovatie…