Beleid en visie

BESTUURSAKKOORD HERENTALS 2019-2024

Deze tekst vormt de basis waarop de nieuwe coalitie, bestaande uit N-VA en CD&V, het bestuursakkoord voor de legislatuur van 2019-2024 zal schrijven.