Schepen Scheys betreurt vernietiging RUP Veltem

Publicatiedatum

Auteur

Thijs Smeyers

Deel dit artikel

Na een beroep tegen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Dorpskern Veltem’, vernietigde de Raad van State het RUP. De belangrijkste motivatie daarbij voor de RvS is het feit dat het RUP afwijkt van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, een gedateerd document dat steden en gemeenten niet meer actief gebruiken.

De Raad van State volgt het beroep van een paar inwoners van Veltem, die bezwaar aantekenden tegen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Dorpskern Veltem’. Daardoor kan het Ruimtelijk Uitvoeringsplan niet verder uitgevoerd worden. Schepen van Ruimtelijke Ordening Philippe Scheys zegt akte te nemen van de beslissing van de RvS.

“Het is in de eerste plaats zo dat de RvS geen standpunt ingenomen heeft met betrekking tot de inhoud van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan”, stelt schepen Scheys. “We hebben dan ook aangetoond dat er een bijzonder ruime participatie voorafgegaan is aan de goedkeuring van het RUP”. Schepen Scheys betreurt vooral dat een RUP dat tot stand kwam na inspraak op 12 verschillende participatiemomenten weggeveegd wordt. Een innovatieve consensus wordt met een pennestreep weggeveegd.

De nietigverklaring van het RUP ‘Dorpskern Veltem’ ligt in de afwijking tussen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) en het Ruimtelijk Uitvoeringsplan. “Dat Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan dateert van 2004 en wordt vandaag niet gebruikt. We hebben aangevoerd bij de RvS dat het GRS ons geen verplichtingen oplegt, maar daar is de RvS ons niet in gevolgd. Dat heeft niet enkel voor Herent gevolgen, het ruimtelijk beleid van heel wat steden en gemeenten komt hierdoor op losse schroeven te staan.”

Voor schepen Scheys is het van belang vooruit te kijken. “We zijn al enkele jaren bezig met het ontwikkeling van een Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte, dat is de vervanger van het GRS. Daarbij is het voor ons belangrijk om elementen uit het RUP ‘Dorpskern Veltem’ over te nemen in het nieuwe Beleidsplan Ruimte”.

Hierbij zal opnieuw een inspraaktraject opgezet worden, stelt de schepen. “We hebben het van bij de start belangrijk gevonden om voldoende participatie te voorzien en daar blijf ik ook bij. Dit geeft de kans om opnieuw in dialoog te gaan met buurtbewoners, ook met de Veltemnaren die in beroep gingen tegen het eerdere RUP.”

De schepen maakt meteen duidelijk dat cdenv+ ook na de verkiezingen vast zal houden aan het park in het Bachterveld. Het idee om Bachterveld niet meer te laten bebouwen maar te definiëren als recreatief parkgebied. “We hebben steeds bepleit dat dit een nieuwe groene long moet vormen en daar blijven we ook bij. We willen een park, zonder te raken aan de tuinen van de omliggende bewoners. Wat we sowieso niet willen zijn bijkomende woningen op die plaats.”

Nieuws

cd&v+ Herent kondigt opstart 'Koesterregister' aan

Op voorstel van cd&v+ Herent heeft de gemeente Herent een 'Koesterregister' opgestart, als onderdeel van haar voortdurende inzet voor de erkenning van verlies binnen onze gemeenschap. Dit initiatief betekent een belangrijke stap bij de verwerking van verdriet en biedt inwoners een waardevol hulpmiddel om hun rouwproces te ondersteunen.

cd&v+ Herent tegen verplichte fusie gemeente Herent

N-VA Herent lanceerde deze week 10 speerpunten voor de lokale verkiezingen met op nr. 1: "Herent blijft Herent - geen fusie met studentenstad Leuven". Maar bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen legt N-VA nu verplichte fusies van gemeenten op tafel. Daardoor zou de gemeente Herent binnenkort worden verplicht om een fusie met een andere gemeente aan te gaan. Cd&v+ Herent wijst dit idee resoluut af en start daarom een petitie op.

Pieter Taccoen kiest voor CD&V+

Pieter Taccoen (41) wordt de lijsttrekker voor cdenv+. Katleen D'Haese volgt Taccoen op plaats twee. Maarten Forceville vervolledigt de top drie.