Gezonde omgeving en loon naar werken

Als lokaal schepen in Wilrijk en vader van 2 werkte ik steeds aan thema’s die bijdragen aan een betere toekomst voor ons en onze kinderen. Denk maar aan ruimte creëren voor jong en oud, verkeersveiligheid (inzet op schoolstraten), vergroenen, ontharden, alsook het stimuleren van het opvangen en vasthouden van water. Ook federaal is er nood aan inzet op omgeving en gezondheid.

Helaas ademen wij nog steeds te verontreinigde lucht in. Dit wil ik aanpakken door:

  1. Fiscaal voordeel professioneel gebruik diesel af te schaffen.
  2. De verduurzaming van mobiliteit en transport ( te land, zee en lucht) te versnellen.
  3. Alle vervoer boven 3,5 ton uit woonwijken te houden door gebruik ANPR camera’s

Verder moet werken lonen. We beperken de werkloosheidsuitkering tot 36 maanden voor wie geen 20 jaar anciënniteit kan voorleggen. Voor wie langer dan 20 jaar gewerkt heeft, wordt deze beperkt tot 48 maanden. 55-plussers die langer dan 20 jaar gewerkt hebben, krijgen een uitzondering op deze beperking.