Brigitte Mouligneau

gemeenteraadsvoorzitter

Brigitte is voorzitter van de gemeenteraad in Haacht en in die hoedanigheid degene die alles en iedereen met elkaar verbindt. Ze gelooft in de kracht van mensen en natuur. Als transitiemanager helpt ze de samenleving evolueren om de milieu-uitdagingen van de toekomst te realiseren. Brigitte is bereikbaar op [email protected] of 0499 94 92 29