Guido Yserbijt

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

Wie is Guido?

Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle zijn nog landelijke dorpen, gelukkig!

Als landbouwers hebben we hierin een heel belangrijke rol. Wij staan in voor het beheer van de open ruimte tussen de dorpen: de velden, de weiden, de houtkanten. Landbouw is onze broodwinning. Om Bertem landelijk te kunnen houden, moeten we ook op bestuursvlak onze rol kunnen opnemen. Die rol wil ik graag opnemen, met een positieve insteek en met het gekende rechtlijnige boerenverstand!!


Voor mij zijn een goed onderhoud van de (trage) wegen, de bermen en het openbaar domein belangrijk; betaalbaar wonen voor de eigen inwoners, veiliger verkeer door de heraanleg van Leefdaal centrum en de ondersteuning van de verenigingen. Ik sta ook achter ruimte voor KMO’s wat hen de kans moet geven om lokaal uit te breiden en voor werk in eigen streek te zorgen.