Grootste investering ooit door onze stad: Woonzorgcentrum De Cocon in Baasrode officieel geopend!

Publicatiedatum

Auteur

Pieter D'hauwer

Deel dit artikel

In 2014 kondigde ereschepen en gewezen OCMW-voorzitter Patrick Meulebroek officieel aan dat het verouderde woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Baasrode zou worden vervangen door een nieuwbouw. Vandaag, 10 jaar later, wordt de grootste investering ooit in de geschiedenis van de stad officieel geopend. Het gloednieuwe woonzorgcentrum De Cocon zorgt voor een kwalitatieve, warme en innovatieve zorgervaring en telt 126 bedden!

“De vergrijzing van onze bevolking is een maatschappelijk uitdaging. Als christendemocraten vinden we het essentieel dat onze inwoners recht hebben op een waardige oude dag. Met de realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum kunnen we onze zorgbehoevende ouderen een aangepaste en kwaliteitsvolle zorg aanbieden aan een dagprijs die lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde en ten opzichte van onze buurgemeenten. Met deze nagelnieuwe warme woonzorgcampus is onze stad klaar voor de toekomst!”, verklaart burgemeester en cd&v-lijsttrekker Leen Dierick.

“De Cocon bestaat uit vier duurzame cirkelvormige gebouwen (cocons) die via glazen gangen worden verbonden met elkaar en met het gerenoveerde oorspronkelijke ‘moederhuis’ van het vroeger Sint-Vincentiusrusthuis. We zorgen voor een maximaal openruimtegevoel. De cocons staan verspreid over het terrein, bevatten grote glaspartijen en zijn twee bouwlagen hoog met uitzondering van de middelste cocon die drie lagen hoog is. De tuin is mooi aangelegd en zal publiek toegankelijk zijn. We zorgen voor wandel- en fietspaden en voldoende rustplaatsen met bankjes”, verduidelijkt schepen van gebouwen Dirk Abbeloos.

“We herinneren ons nog allemaal de raamaffiche in Baasrode met het opschrift ‘Rusthuis moet blijven!’. Voor Baasrode was het altijd belangrijk dat de zorg dicht bij de Baasrodenaar bleef. En die bezorgdheid werd aanhoord met een woonzorgcentrum van de 21ste eeuw. Als mandatarissen uit Baasrode zijn wij bijzonder fier op deze realisatie en willen we iedereen bedanken die een kleine of grote bijdrage leverde aan de realisatie van dit project”, reageren cd&v-mandatarissen Dieter Mannaert, François De Bleser en Ellen Cassimon.

Voor dit project werd een budget van 31,5 miljoen uitgetrokken. De Vlaamse overheid verleent een subsidie onder de vorm van een infrastructuurforfait per woongelegenheid per dag. Er werd ook een subsidie aangevraagd voor de realisatie van de groendaken.

Meer informatie over het nieuwe woonzorgcentrum De Cocon kunt u raadplegen via https://www.dendermonde.be/woonzorgcentrum-de-cocon

 

Nieuws uit Dendermonde

Cd&v Dendermonde stelt lichting van 4 nieuwe kandidaten voor

Cd&v Dendermonde stelt nog eens een groep van 4 nieuwe kandidaten voor in functie van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. De teller staat op 18 nieuwe gezichten op een totaal van 35 kandidaten in het team van burgemeester en cd&v-lijsttrekker Leen Dierick.

Dirk Abbeloos wordt lijstduwer van lokale cd&v-kieslijst

Cd&v Dendermonde maakt volop werk van haar kieslijst in functie van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. De kieslijst zal bestaan uit een evenwichtige verdeling van nieuwe en ervaren kandidaten. Huidig schepen Dirk Abbeloos zal de lijst duwen, dat werd beslist op de jongste partijraad.

Cd&v Dendermonde stelt 4 nieuwe kandidaten voor

Cd&v Dendermonde stelt vier nieuwe kandidaten voor in functie van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. Ondertussen staat de teller op 14 nieuwe gezichten in het team van burgemeester en cd&v-lijsttrekker Leen Dierick.