Nieuws

Wij ondertekenden ook het fuifcharter

 

Onze jongeren liggen ons zeer nauw aan het hart. Al onze oudere bestuursleden zijn ook jong geweest, echt! En we deden niets liever dan in het week-end er een goei lap op te geven. 

Wij moesten niet wakker liggen van veiligheid, dat was iets voor de gemeente. 

Nu we er zelf deel van uitmaken moeten we dat ook ernstig nemen en dat doen we met de ondertekening van het fuifcharter. 

Hier gaan we ons ook sterk aan houden. 

Het charter:

 

1)      Het creëren van een aangename fuifcultuur voor de fuifgangers, organisatoren en omwonenden

Fuiven moeten een plezier zijn voor de feestvierders, de organisatoren en de omwonenden van fuiflocaties. Goede afspraken maken goede vrienden. We engageren ons ertoe om dit plezier te garanderen voor alle actoren. Fuiven zonder overlast en incidenten is het hoofddoel.

2)      De verplaatsing naar de fuif en naar huis verloopt veilig 

Ook in de toekomst moeten feestvierders in de Stille Kempen op een veilige manier zich kunnen verplaatsen naar onze lokale fuiven. Veilig in het verkeer, maar ook met een gevoel van veiligheid. 

3)      We bannen overmatig alcoholgebruik en drugs 

We zetten in op drugpreventie door scholen en politie te ondersteunen bij het organiseren van preventiecampagnes voor kinderen vanaf de lagere school.

Gemeentebesturen en politiezones zetten in op sensibilisering om drugs te bannen op fuiven.