Cd&v-Gistel is de Gistelse partij van en voor het volk. Onze mensen weten wat leeft bij de inwoners door hun historische band, professionele activiteiten of sociaal engagement in Gistel en haar deelgemeenten. Als oppositiepartij pleiten we voor een respectvol beleid waarin geluisterd wordt naar burgers ongeacht hun partijkaart en waar correct wordt omgegaan met het stadspersoneel. We betreuren de plotse sluiting van het zwembad en de felle achteruitgang van de jeugddienst. We pleiten voor een leefbaar en levendig Gistel en rekenen hiervoor dan ook graag op uw stem!

Meer info: https://gistel.cdenv.be/