Nieuws

Christendemocratische tenoren steunen jonge lijst van cd&v Gent

Cd&v Gent stelt twaalf sterke kandidaten voor, leden spreken zich positief uit over programma

Cd&v Gent heeft 2024 vol ambitie ingezet. De traditionele nieuwjaarsreceptie werd gekoppeld aan een partijcongres. De leden spraken zich daar positief uit over het verkiezingsprogramma, dat daarmee in de finale fase terechtkomt. Daarnaast werden de eerste twaalf namen op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober bekendgemaakt.

Begroting 2024 - wijziging budget en meerjarenplan

Op de gemeenteraad vond een debat plaats over de wijziging van het budget en meerjarenplan. Fractievoorzitter Stijn De Roo deed een tussenkomst namen onze fractie.

Dit jaar al 572 overtredingen rond het niet in orde zijn van fietsverlichting !

Zichtbaarheid is cruciaal voor de veiligheid van fietsers en voetgangers. In deze donkere winterdagen met heel wat regen en ook dit jaar weer wat sneeuw zijn de Gentse actieve weggebruikers extra kwetsbaar.

Nood aan structurele oplossingen voor grondslapers in Gentse gevangenis

Er is een toename van gedetineerden in de Belgische gevangenissen. Vooral in de gevangenis van Gent is de instroom groter dan de uitstroom. De toename van het totaal aantal gedetineerden zorgt ervoor dat er gevangenen op de grond moeten slapen. In Gent zou het op dit moment gaan om 52 grondslapers.

Iedereen moet toegang hebben tot stemlokalen: samenwerking met partners verdergezet

Ook mensen die wat moeilijker te been zijn moeten vlot hun stem kunnen uitbrengen. We volgen dan ook het advies van de Seniorenraad en zullen opnieuw stemlocaties inrichten in onze stedelijke woonzorgcentra en lokale dienstencentra.

Commotie over de komst van Queen Nikkolah

Gisteren vernamen we dat op 6 december, Sinterklaasdag, in ons stadhuis een ontvangst van ‘Queen Nikkolah’ zou worden georganiseerd.

Motie conflict Hamas - Israël door Gentse gemeenteraad

De cd&v-fractie veroordeelt de aanslagen van de terroristische organisatie Hamas en de aanvallen van Israël waarbij al duizenden onschuldige slachtoffers zijn gevallen. Op de gemeenteraad namen we een motie aan.

Volksraadpleging over betaalbaar wonen in Gent

Op zondag 8 oktober is er een volksraadpleging over betaalbaar wonen en gemeentelijk publiek vastgoed in Gent.

"De stem zijn van de Gentenaars die zich te weinig gezien of gehoord voelen"

De voorbije weken konden jullie onze visie op het Gent van morgen al terugvinden op deze website. De vijf speerpunten die toen onthuld werden, zetten we de komende weken nog eens extra in de verf. In onderstaande video kan je alvast horen waar Isabelle, Stijn en bij uitbreiding heel cd&v Gent voor staan.