Frank Maes

Secretaris afdeling Kortrijk

Eerste Commissaris van Politie op rust

Frank Maes is master in de criminologie (UGent) en in het publiek management. (UAMS)
Hij is sedert juli 2023 secretaris van de cd&v-afdeling Kortrijk met bijzondere interesse in de thema's Veiligheid, Verkeer & Mobiliteit en Seniorenwerking.

Frank Maes is gehuwd en vader van Petra, Maaike en Thomas en de fiere opa van zeven kleinkinderen.