Filip Havet

Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst, Schepen

Op vraag van burgemeester Frans Huon en gesteund door zijn vrouw, Marina Billiau, en kinderen, Ward en Esther, stelde Filip zich in 2006 kandidaat op de CD&V-lijst. U verkoos hem meteen tot schepen. Het verenigingsleven is zijn passie. Filip is actief betrokken bij Het Melderts Toneel en De Hoegaardse Wielervrienden. Hij is stichtend lid van ’t kermiscomité Meldert Leeft! en trouwe medewerker op PPH, HWJ, enz… Vrijwilligers genieten zijn respect. Zij krijgen zoveel als mogelijk ondersteuning vanuit de gemeente. Als brandweerman maakt Filip werk van de brand(on)veiligheid in de jeugdhuizen. Ook Chiro kan vertrouwen op zijn steun voor nieuwe lokalen in de meest gezonde en veilige omgeving. Kermissen en speelstraten stimuleert en ondersteunt hij. Naast de openbare speelruimten zoals in ’t Kluisveld, het skateterrein en de recente realisatie van een aangepaste speeltuin voor kinderen met beperkingen, in De Tuinen Van Hoegaarden, besteedt Filip ook aan de sporthal en haar omgeving de nodige aandacht. Sport en spel zijn essentieel voor een gezonde ontwikkeling, ook in de deelgemeenten. Betreft verkeersveiligheid worden reeds belangrijke inspanningen gedaan. Na de herinrichting van de doortocht door het centrum van Hoegaarden komen de deelgemeenten aan de beurt. Naast het belang van degelijke voet- en fietspaden ijvert Filip voor snelheidsremmende maatregelen. Verplaatsbare bloembakken lijken hem een beter alternatief dan dure vaste obstakels zoals verkeersdrempels die trillingen in woningen veroorzaken. Bovendien draagt meer groen bij tot een verdere dorpsverfraaiing. En als met deze werken ineens ook de problematiek van de wateroverlast kan opgelost worden vangen we drie vliegen in één klap. Met respect voor de buur wil Filip zorg dragen voor de natuur. Graag neemt hij deel aan een eerlijk bestuur. Filip steekt zich niet weg en luistert naar uw noden. Hij gaat voor u letterlijk door het vuur!