Lucas Vandermeersch

Eerste mandataris en lijsttrekker

Als eerste schepen, bevoegd voor Openbare werken, Mobiliteit, Wegen, Nutsvoorzieningen en energiebeleid, waterbeleid.
Voorzitter Autonoom Gemeentebedrijf ( AGB )

Als jonge gast vol dromen en ambitie heb ik de hoop om samen met deze schitterende ploeg een nieuw hoofdstuk te schrijven in het mooie verhaal van onze gemeente.

Beroepshalve ben ik afdelingshoofd grondgebiedzaken bij de gemeente Kaprijke en gaan mij de openbare werken, meer bepaald de omvorming van de R4 en de aanleg van veilige fietspaden dan ook zeer nauw aan het hart.

Als zoon van een transportondernemer hecht ik bovendien veel belang aan voldoende mogelijkheden voor ondernemen in onze gemeente, met respect voor de woon- en leefomgeving van onze inwoners.

Kiezen voor gezonde evenwichten waarin we samen vooruit gaan, dat is voor mij #dewegvooruit