Steff Nouws

Fractieleider

Steff Nouws is een ambitieus en energiek persoon die actief betrokken is bij de politiek en het onderwijs. Hij is fractieleider voor cd&v in de gemeenteraad van Essen en zetelt als het jongste gemeenteraadslid van de stad. Hij heeft zijn positie in de gemeenteraad sinds deze legislatuur ingenomen en vertegenwoordigt daarmee een nieuwe, jonge generatie.

Naast zijn lokale politieke betrokkenheid is Steff ook lid van de provinciale partijraad, waar hij een bredere impact kan hebben op het beleid en de besluitvorming op provinciaal niveau.

In zijn professionele leven werkt Steff in het onderwijs als pedagogisch adviseur. Hij brengt zijn expertise in om het onderwijsbeleid en de pedagogische praktijken te verbeteren. Hij is toegewijd aan het bevorderen van kwaliteitsonderwijs en het ondersteunen van leerlingen en docenten.

Buiten zijn werk en politieke activiteiten is Steff een liefdevolle echtgenoot van Marianne en een trotse vader van twee kinderen, Nand* en Jeanne. Daarnaast vervult hij ook de rol van pleeggezin, waarbij hij een warme thuis biedt aan kinderen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben.