Marc Wauters

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

Als voormalig zaakvoerder van Prima-Print en voormalig bestuurslid en voorzitter van UNIZO-Essen heeft Marc Wauters altijd interesse getoond en zich geëngageerd voor de lokale economie in de gemeente.

Marc is lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Daarnaast is hij rechter in Sociale Zaken aan de Arbeidsrechtbank van Antwerpen. Muziek spelen en joggen zijn z'n hobby's.

Marc was actief als vrijwilliger bij Babbelpunt en Open School Antwerpen, waar hij zijn taalvaardigheden inzette om anderstaligen te helpen met Nederlandse conversatie. Hij begeleidde hen ook naar de arbeidsmarkt nadat ze de Nederlandse taal voldoende beheersten. Momenteel is hij nog steeds buddy.

Marc is gehuwd met Gerd van Nijnatten uit Horendonk. Samen genieten ze van hun kinderen en kleinkinderen.