Ludo Somers

Voorzitter gemeenteraad

Ludo Somers is een voormalig werfleider in de bouwsector en heeft meer dan 30 jaar gewerkt bij BASF Antwerpen. Momenteel is hij gepensioneerd. Hij heeft een brede ervaring in het gemeentelijke bestuur, waarbij hij 12 jaar als raadslid heeft gezeteld binnen het OCMW en sinds de vorige legislatuur gemeenteraadslid is geworden. Binnen de gemeente bekleedt hij verschillende bevoegdheden, waaronder die van voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van de commissie Omgeving. Daarnaast is hij lid van de commissie Bestuur, Beleid en Beheer, Infrastructuur en Verkeer, en Intergemeentelijke Samenwerking.

Ludo Somers heeft een sterke interesse in sport, infrastructuur en jeugdzaken. Met name de wijk Hoek heeft zijn aandacht getrokken, aangezien het in het verleden weinig aandacht kreeg maar de laatste jaren aanzienlijk is opgewaardeerd. Hij heeft bijgedragen aan projecten zoals de Moerkantsebaan, het café Hoek-city in de voormalige jongensschool en de bouw van het nieuwe kerkhof. Een van zijn betrokkenheidspunten was ook de bouw van het nieuwe KLJ-gebouw op Hoek. Hij organiseerde en presenteerde ook meer dan 25 jaar de waaiproeven voor KLJ Hoek.

Ludo Somers is meer dan 40 jaar getrouwd met Marleen Elst. Samen hebben ze twee dochters: Jolanda en Sandra. Jolanda woont samen met Beunen Rueben en ze hebben drie kinderen, Lucas , Emma en Jules . Sandra is getrouwd met Ward van Laerhoven (WEB), en zij hebben twee dochters, Helena en Steffie. De vijf kleinkinderen zijn de oogappels van Ludo en Marleen. Ze wonen allemaal in de wijk Hoek.