Erpe-Mere

Wij gaan voor een gemeente waar het aangenaam wonen en werken is.
Zuinig besturen maar toch zorgen voor goede wegen, voetpaden en fietspaden. We gaan voor een maximale zuiveringsgraad van het afvalwater en wachtbekkens zorgen er voor dat woningen gevrijwaard worden bij overstromingen en vullen tegelijk de grondwatertafel aan.
Voor onze jeugdverenigingen, sportverenigingen en socio-culturele verenigingen zorgen we voor een geschikte infrastructuur en de nodige ondersteuning. We koesteren ons rijke en diverse verenigingsleven omdat ze voor veel levensvreugde en verbondenheid zorgen. Elke mens telt.

Meer info: https://erpe-mere.cdenv.be/

Nieuwsberichten

Lees meer