Erik Uytterhoeven

Bestuurslid

Wie is Erik?

Ik woon sinds 2016 in Leefdaal, maar had er al wat vrienden. Zoals zo vele anderen werd ik aangetrokken door het landelijke karakter, het groen en de dorpssfeer. Ik blijf graag meedenken rond de richting waar we met de gemeente heen willen.


Voor mij moet Bertem een landelijke gemeente blijven waar mensen graag samenwonen. Jong en oud, met zorg voor elke generatie. Met gezellige maar ook functionele dorpskernen, ontmoetingsplekken met ruimte voor groen en rust. Met aandacht voor verkeersveiligheid, onderwijs, sport en recreatie, een verbindend sociaal beleid, het verenigingsleven. Verdichting van de bebouwing, maar op de doordachte manier waarvoor onze verkozenen zich de voorbije jaren hebben ingezet. Daarvoor wil ik gaan.


In het dagelijkse leven ben ik gehuwd met Liesbeth De Buysser; we hebben vier kinderen en één kleindochter. Ik ben diensthoofd studentenvoorzieningen bij LUCA School of Arts.