Eric Van den Eynde

Lid gemeenteraad

Eric is een volbloed ondernemer en landbouwer. Hij leidt een glastuinbouwbedrijf waar tomaten en aubergines worden geteeld. Het bedrijf beschikt over een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK). Dit toestel produceert tegelijk warmte en elektriciteit. En ook de CO2 die vrijkomt, wordt opnieuw gebruikt. Het is dan niet meer dan logisch dat Eric zich in de gemeenteraad toelegt op dossiers rond energie, landbouw en ondernemerschap.