Els Kindt

Provincieraadslid, Schepen, fractieleider Provincieraad

De voeling met de burger is voor mij van zeer groot belang!
Als schepen van Lichtervelde heb ik dan ook het voorrecht om bijzonder dicht bij die burger te staan. De bekommernissen van de mensen zijn mijn drijfveer om me in de politiek te engageren.
De domeinen die ik als schepen op gemeentelijk niveau mag behartigen, liggen bijzonder dicht bij mijn interesseveld. Ik ga er dan ook ten volle voor:
ruimtelijke ordening, sport, onderwijs en communicatie.