Edmond Feyfer

Voorzitter CD&V Senioren Leuven, Voorzitter CD&V Senioren Vlaams-Brabant

Wie is Edmond?
Edmond Feyfer is geboren en getogen te Leuven. Hij is gepensioneerd en zet zich in voor de senioren, omdat zij onze grootste aandacht verdienen. Ook zijn kinderen en kleinkinderen kunnen ten volle op hem rekenen.

Waar draait het om voor Edmond?
- Zorg op maat: de gemeente moet voorzien in een voldoende zorgaanbod.
- Een goede mobiliteit moet gegarandeerd worden.
- Veiligheid is een kerntaak van de gemeente.
- Kwaliteitsvol en betaalbaar aanbod van woongelegenheden.
- Vlotte toegankelijkheid van publieke gebouwen.
- Ouderen moeten hun zeg kunnen doen in het beleid.
- Gezond blijven door sport en beweging.