Dorpskern Poppel krijgt facelift door goedkeuring RUP

Publicatiedatum

Auteur

Nic Andriessen

Deel dit artikel

Op de gemeenteraad van 3 juli werd het RUP Dorpskern Poppel definitief goedgekeurd. "Dit is een goed overwogen plan wat de dorpskern van Poppel duurzaam en veilig herinricht, met doel de levendigheid van de dorpskern in Poppel te versterken," aldus burgemeester Walter Luyten.

Op de gemeenteraad van 3 juli werd het RUP Dorpskern Poppel definitief goedgekeurd. "Dit is een goed overwogen plan wat de dorpskern van Poppel duurzaam en veilig herinricht, met doel de levendigheid van de dorpskern in Poppel te versterken," aldus burgemeester Walter Luyten.

Een RUP is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat uitvoering geeft aan het ruimtelijk structuurplan. Het is een bestemmingsplan op perceelsniveau en legt de regels vast van wat kan en niet kan op deze percelen.

Het RUP Dorpskern Poppel bevat het bouwvak : Dorp – Pastorijstraat – Grouwelstraat.

Waarom een RUP Dorpskern Poppel?

De gemeenteraad besprak dit plan reeds op de zitting van 3 februari ’20 en 7 november ’22. Na een openbaar onderzoek en een positief advies door de Gecero kon de gemeenteraad tot definitieve vaststelling overgaan waarna het besluit naar de provincie en het departement ‘Omgeving’ van de Vlaamse overheid kan verstuurd worden.

Met dit plan wil het schepencollege de leefbaarheid en de veiligheid in de dorpskern van Poppel versterken. Het doel is kernversterkend te werken met extra open ruimte en parkeergelegeheid. In ’t oog springend is de bouwlijn ( Kerk- Pastorijstraat) die 4 tot 12 meter achteruit gaat. Dit zal op termijn de mogelijkheid bieden om een veilig fietspad aan te leggen en om meer groen in het straatbeeld te brengen.

In het midden van de zone ( art. 2) is een open plein voorzien wat een multifunctionele invulling krijgt.

In de voorziene woonzone (art1) zullen meergezinswoningen met ondergrondse garages toegelaten worden.

“De stedenbouwkundige voorschriften voor de bestemmingszone art 1 worden bewust vrij ruim gehouden. De vergunningsverlenende overheid wenst immers voldoende flexibiliteit te behouden om goede projecten mogelijk te maken“, zo lezen wein de toelichtingsnota van het RUP Poppel.

Levendigheid dorp Poppel

Om de levendigheid van dorp Poppel te verbeteren is in het plan een hoogwaardige verblijfsplek voorzien . De pleinzone ontsluit via de N12. Naast parkeerruimte is er voldoende groen wat de ontsluiting met het achterliggend landbouwgebied versterkt. Hierdoor komt de open ruimte visueel tot in de dorpskern.

Trage verbindingen naast het kerkhof en het open plein bieden de voetganger en fietser extra veilige doorgangen.

Op de gemeenteraad omschreef burgemeester Walter Luyten (cd&v) het voorstel als een goed overwogen plan wat uitvoerig besproken is met de huidige bewoners/eigenaars en wat de dorpskern Poppel op een duurzame en veilige wijze herinricht met als doel de levendigheid van het dorp te versterken.

Nieuws van cd&v Ravels

Cd&v-voorzitter Andriessen: “Ravels is financieel gezond en blijft dat ook”

Voorzitter van cd&v Ravels, Nic Andriessen, blikt tevreden terug op de begroting voor 2024 die is neergelegd in de laatste gemeenteraad van 2023.

“Wat we in 2018 hebben vooropgesteld blijft onze leidraad: geen zware lasten op de burger, geen zware lasten op de toekomst. Geen zotte dingen, maar goed bestuur.”

Ravels fietst verder

Met de oplevering van het fietspad langs de N118, Moleneinde-Vooreel, heeft Ravels opnieuw samen met AWV een stuk van ons Bovenlokale Functionele Fietspad (BFF) afgewerkt. Fietsen tussen Ravels-Eel en Weelde kan eindelijk op een veilige manier. Bij de verkiezingscampagne van 2018 trok cd&v nog doorheen Ravels, met de fiets, om ons fietsbeleid in de verf te zetten. Hoever staat het daarmee?

In Ravels telt elk kind mee

Vandaag stond het voor de derde keer op het programma: het uitdelen van de laptops voor de kinderen van het vijfde leerjaar. Dankzij cd&v maakt het gemeentebestuur daar zo'n 105.000 euro voor vrij dit schooljaar. Burgemeester Walter Luyten en schepen van Onderwijs deelden vanochtend de laptops uit.