De Schelse CD&V heeft een nieuwjaarscadeau voor u klaar

Publicatiedatum

Auteur

Lindger Boen

Deel dit artikel

Ook in 2024 blijven de belastingen laag!

En dat is niet het enigste kerstcadeau dat we onder de kerstboom hebben liggen voor de inwoners van Schelle

De Schelse cd&v denkt aan uw portemonnee.

Ook in het nieuwe jaar blijven de belastingen in onze gemeente onveranderd.

Anders gezegd, ze blijven láág! 

Eerst iets over de belasting op arbeid en inkomen (de ‘persoonsbelasting’). In de loop van de jaren is deze belasting in Schelle systematisch gedaald: van 6,5 % naar 6 %. Dit lage percentage houden we aan. Zo blijft Schelle in de kopgroep van 20 gemeenten met de laagste personenbelasting. Ook de zeer rijke kustgemeenten horen daarbij. In de Rupelstreek zijn we onbetwist nummer één. Het gemiddelde in Vlaanderen ligt op 7,19 %: veel hoger dan bij ons. 

Dan de grondbelasting (de ‘opcentiemen op de onroerende voorheffing’). Ook deze belasting blijft onveranderd op 897. Hiermee zit onze gemeente in het midden van Vlaanderen. Eveneens een mooi resultaat, vooral als je rekening houdt met  de woelige tijden die achter ons liggen: corona, de  sterk stijgende energieprijzen, de hoge inflatie en stijgende rente.

Weet u waarom de Schelse cd&v een fusie  met andere gemeenten afwijst? 

‘Omdat een fusie, beste Schellenaar, u veel geld zal kosten!’ zegt Vera Goris (cd&v), onze schepen van Financiën. ‘Gelijk welke fusie jaagt de belastingen onvermijdelijk de hoogte in, en dit tientallen jaren lang. Het is onbegrijpelijk dat andere partijen – achter de schermen – naar een fusie blijven streven. De Schelse cd&v is de enige partij die kiest voor het behoud van Schelle. Samenwerken met andere gemeenten: ja! Fusioneren: neen! We houden onze portemonnee liever dicht!  

Schelle moet Schelle blijven!’ 

PROFICIAT, WALTER!  

ONZE GROTE DANK, NICOLE!

 

Elf jaar was Nicole Haerenout gemeenteraadslid in Schelle. Ze verhuist weldra naar Hemiksem. Dat betekent dat zij uit onze gemeenteraad ontslag dient te nemen. Nicole wordt opgevolgd door Walter Cuyckens. Als cd&v-secretaris is Walter al tientallen jaren een van de steunpilaren van onze partij. Hij bekleedde verschillende mandaten. Zo was hij onder meer voorzitter van de Schelse Sociale Bouwmaatschappij (nieuwe naam ‘Woonmaatschappij’). Nu zetelt hij nog altijd in de raad van bestuur.

Ook was hij OCMW-raadslid. Hij is een harde werker, altijd paraat, ook achter de schermen. Welkom in de gemeenteraad, Walter! 

De Schelse cd&v is Nicole erg dankbaar voor haar jarenlange inzet. Zij zetelde in diverse intergemeentelijke raden en was sociaal geëngageerd in de parochie.

De cd&v wenst haar veel geluk in haar nieuwe woonomgeving in Hemiksem.

Lage belastingen en toch ferm blijven investeren

De belastingen blijven in Schelle laag. Toch slaagt het  gemeentebestuur erin flink te investeren. Een greep uit de  projecten. 

  • Heraanleg van de Fabiolalaan en omgeving: Guido  Gezelleplaats, Hugo Verriestplaats, Jan Breydelplaats,  Pieter De Coninckstraat, Stormsstraat, Leopoldstraat,  een stukje van de Dendermondestraat, van de De  Keyserstraat en een deel van de Peperstraat. Het  gemeentelijk aandeel wordt thans geraamd op 4,5  miljoen euro. Er komen ook ruime subsidies van  hogerhand. De totale investering wordt geschat op 9  miljoen euro. 
  • De heraanleg van de Wullebeekstraat staat eveneens  op het programma. 
  • Een nieuwe, duurzame en eigentijdse sporthal dringt  zich op. De zoektocht naar een geschikte locatie  verloopt zeer moeizaam. Voor dit noodzakelijk project  reserveert cd&v-Schelle in de begroting 9,5 miljoen. 
  • Nieuwe chirolokalen aan de Tuinlei. Steun vanuit het  gemeentebestuur: 650.000 euro.  

Burgemeester Rob Mennes (cd&v): ‘We zetten ook  stevig in op de klimaatdoelstellingen. Dat betekent: meer  zonnepanelen, meer groen en bos, uitbreiding van het  netwerk van fietspaden (denk aan de fietsostrade langs  de spoorlijn) en meer trage wegen. In de gemeentelijke  basisschool gaan we een warmtepomp plaatsen. Ook  vergroenen we de speelplaats. Handen aan de ploeg!’ 

 

We kregen er weer duizend bomen bij!

Op zaterdag 18 november werd het Geboortebos aan de Tuinlei uitgebreid met 350 bomen: alle kinderen, geboren tussen 2017 en 2022,  kregen een levensboom. Daarnaast plantte het gemeentebestuur een boom voor elk Schels gezin: 2.750 bomen in totaal, of ruim 1 hectare bos. Dit is een symbolisch cadeau ter ere van Rob Mennes, die 25 jaar burgemeesterschap viert. Bovendien gingen er 850 bomen naar een erosieproject in Oeganda, waar Schellenaren actief zijn.  

Een pluim aan de werklieden van onze gemeente die in bijzonder moeilijke omstandigheden – slecht weer – prachtig presteerden.

 

MINISTER DALLE (CD&V) BRENGT  1.500.000 EURO NAAR SCHELLE

Op zondag 19 november kreeg Schelle hoog bezoek. Niemand minder dan Benjamin Dalle, Vlaams cd&v-minister  van Jeugd, kwam naar de Tuinlei. Hij knipte het lint voor de bouw van de nieuwe chirolokalen. De minister had ‘een  financiële rugzak’ meegebracht. Anders gezegd, hij investeert in het bouwproject ruim 1,5 miljoen euro (1.555.675  

euro, om precies te zijn). Het is het hoogste bedrag dat de Vlaamse regering uittrekt voor jeugdwerk tijdens deze  ambtsperiode (2019-2024). Ook het Schelse gemeentebestuur (cd&v) ondersteunt de bouwplannen met 650.000 euro.  De kosten voor het totale project worden geraamd op 2,6 miljoen euro. De nationale leiding van de chiro was met een  afvaardiging in Schelle aanwezig. 

Het bouwproject van de Schelse chiro is uniek. Het gaat niet alleen over jeugdwerk. In de omgeving van de nieuwe lokalen wordt het landschap hersteld.

Er komen 140 fruitbomen en er is ruimte voor schapen. De nieuwe huisvesting bevindt zich in een groene omgeving:  

het Geboortebos (meer dan 800 levensbomen), het Kerkebos (ca 1,5 ha), het pas aangeplante Bos van de Schellenaar (1 ha), het Olifantsgras (2,2 ha) en het natuurgebied-inontwikkeling (ca 23 ha). Wat een schitterend groen kader voor onze jeugd. De toekomst wenkt! 

 

In 2024 ijvert de Schelse cd&v volop voor de 4de brug

Hierboven hebt u een zicht op de omgeving van de kerk. Links van de Provinciale Steenweg ziet u het Vlietpad, dat dit jaar werd geopend. Er kwamen in 2023 ook drie nieuwe wandel- en fietsbruggen over de Vliet. Schelle investeerde hierin ca 1,1 miljoen euro.

In 2024 zet de Schelse cd&v alles op alles om een 4de wandel- en fietsbrug te bouwen. Het traject van deze brug – totale lengte = 260 meter – ziet u op de afbeelding hierboven: de brug komt van links, loopt boven de Provinciale Steenweg, maakt een sierlijke bocht naast de bloemmolen, die wordt afgebroken, en eindigt achter het gemeentepark.

Waarom deze 4de brug er moet komen

• Elke dag passeren aan de Provinciale Steenweg zomaar eventjes 11.000 auto’s. De 4de brug loopt boven de baan, zodat fietsers en
wandelaars de baan niet moeten kruisen: alles veilig.

• De 4de brug verbindt alles met alles. Het is de ontbrekende schakel in het groeiend netwerk van fietspaden in heel de streek en in alle
richtingen.

De 4de brug sluit aan op het Vlietpad, dat verderop aftakt naar Hemiksem of naar de (geplande)
fietsostrade langsheen de treinsporen, richting Niel en Boom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Nieuwjaarsreceptie CD&V Schelle 2024

Op 19 januari organiseerde CD&V Schelle naar jaarlijkse gewoonte haar nieuwjaarsreceptie!

Ook dit jaar was het een groot succes, kijk hieronder voor de sfeerbeelden!

Tot volgend jaar!