Willem Rombout

Schepen

Willem is schepen met als bevoegdheden: openbare werken en gemeentelijk patrimonium, cultuur en erfgoed, landbouw en plattelandsontwikkeling.