Erik Van de Velde

Fractieleider Gemeenteraad, Gemeenteraadslid, Politieraadslid

Erik is gemeenteraadslid voor onze fractie.
Daarnaast zetelt hij ook in de politieraad & is hij onze fractieleider.