Claude Croes

Provincieraadslid, Burgemeester

In de regio zet ik mij in voor thema's zoals veiligheid, toerisme en land-en tuinbouw

Ik sta voor: onze regio sterk op de kaart te zette in West-Vlaanderen. Zuid-West-VLaanderen is een heel sterke regio (denk maar aan de Gavers, Transfo,...) en de provincie speelt hier een belangrijke rol in.
Ik ben een provincialist en weet de inspanningen van het provinciebestuur naar waarde te schatten.
Zeker ook als burgemeester van een gemeente op het niveau van 12.000 inwoners. Een dergelijke gemeente is de provincie op veel vlakken dankbaar. Een topsamenwerking!

Algemeen: ik heb mij de voorbije 12 jaar sterk ingezet voor onze partij en onze regio. Dit wil ik met plezier nog vele jaren verder doen als provincieraadslid. Zowel CD&V als de provincie kunnen op mij rekenen!