Christof Dejaegher

Burgemeester, Voorzitter provincieraad

Voor een sterkere Westhoek in een sterk West - Vlaanderen

De Westhoek is een aantrekkelijke regio met een sterke landbouw en toerisme als belangrijke economische poot! Maar de regio moet ook vitaal blijven om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Jongeren kansen geven, een aantrekkelijk en veilig woonklimaat en een sterkere economie zijn dan ook mijn absolute prioriteiten. Het platteland wordt soms wel eens vergeten en verdient dan ook alle aandacht! Een gelijke basisdienstverlening voor alle burgers is mijn belangrijkste strijdpunt! De Westhoek moet écht “een nieuwe wereld” worden met de vele troeven van het platteland en zonder de problemen van de grootstad!