Chris Marreel

Schepen

Sinds 2013 is Chris Marreel schepen voor onze partij. Naast zijn politieke engagement runt hij sierteeltbedrijf Plantcare, samen met zijn echtgenote Nancy Quintyn. Het bedrijf werd in 1992 opgestart en is ondertussen een bekende naam binnen de sector door het specifieke assortiment planten voor binnen- en buitengebruik dat ze aanbieden.  Chris en Nancy zijn de trotse ouders van Denzel (†), Morganne en Yentel. Chris is ook voorzitter van de Landelijke Gilde Egem en lid van een heel wat verenigingen. In zijn vrije tijd kan je hem langs Pittemse wegen zien passeren in looppas, met de fiets of moto. Daarnaast heeft hij een grote passie voor oldtimers.

Bevoegdheden binnen het college van Burgemeester en Schepenen:

  • Wegen
  • Waterlopen
  • Waterbeleid
  • Openbaar groen
  • Begraafplaatsen
  • Land- en tuinbouw
  • Sneeuw- en ijzelbestrijding
  • Schadelijke dieren en planten
  • Dierenwelzijn
  • Plattelandsbeleid