"Betrek inwoners in zoektocht naar nieuwe functie voor oud gemeentehuis Wijtschate"

Publicatiedatum

Auteur

Nathan Duhayon

Deel dit artikel

Cd&v Heuvelland vraagt op de gemeenteraad van 27 mei een grondig inspraaktraject en onderzoek naar de nieuwe bestemming van het oud-gemeentehuis in Wijtschate: “Dit beeldbepalend gebouw staat op een unieke locatie voor het dorp en verdient een invulling die de kern versterkt.”

BELANGRIJKE STAP OVERGESLAGEN

Eind april 2024 kondigde het gemeentebestuur de verkoop aan van het oud gemeentehuis in Wijtschate aan Ons Onderdak om er tien sociale woningen onder te brengen. Cd&v Heuvelland vindt dat dit te snel gaat. “Ondanks het nobele doel van sociale woningen, kunnen wij ons niet van de indruk ontdoen dat een belangrijke stap wordt overgeslagen. Het is positief dat er eindelijk iets gebeurt met het gebouw, maar de centrale vraag waar het volgens ons om draait is: waar heeft Wijtschate nood aan? Met een opgefriste dorpskern, moet men goed overwegen of dit unieke pand op een unieke locatie wel zomaar verkocht kan worden. Het pand moet een invulling krijgen dat een meerwaarde biedt voor het dorp en kernversterkend is. Het is beeldbepalend en belangrijk voor de dorpsidentiteit van Wijtschate.” zegt Nathan Duhayon die het onderwerp via een interpellatie naar de gemeenteraad bracht.

Daarvoor kijkt cd&v ook naar de inwoners van Wijtschate: “Omdat het pand eerder dienstdeed als sociaal huis is het goed gekend in Heuvelland. Daarom is onze boodschap aan het gemeentebestuur duidelijk: start een inspraaktraject en zoek samen met de inwoners naar een functie die de kern versterkt en aanleunt bij de noden van Wijtschate. De leefbaarheidsstudie van de provincie toont onder de noemer ‘plan de kern, mét de kern’ aan dat de betrokkenheid van inwoners een cruciale stap is naar meer verantwoordelijkheid en engagement in het dorp. Dat is hier niet gebeurd.”

OPEN DORPSHUIS

Duhayon dringt er vooral op aan om niet over een nacht ijs te gaan: “We zijn niet tegen het realiseren van sociale woningen in Heuvelland, maar ook andere functies moeten onderzocht worden. Dit is niet zomaar ‘een’ pand is, ergens in het dorp. Het is een beeldbepalend gebouw, op een unieke plaats in de kern van het dorp. Als de uitkomst van een inspraaktraject sociale woningen zijn, dan kan de verkoop uiteraard graag plaatsvinden.”

“Een mogelijke te onderzoeken piste kan een open dorpshuis zijn waar allerlei functies samenkomen en die de sociale verbondenheid versterkt”, geeft Duhayon alvast als suggestie aan het gemeentebestuur. “Dit kan gaan van zorgorganisaties, een zitdag van gemeentepersoneel, administratieve ondersteunen, maar ook vergaderruimtes voor verenigingen, beperkte winkelruimte, voordrachten, cultuur of andere functies waar Wijtschate nood aan heeft.”

REEDS VOOR 5 MILJOEN VERKOCHT

Duhayon is ook kritisch voor het beleid van het gemeentebestuur: “Dit gemeentebestuur heeft sinds 2012 al voor zo’n vijf miljoen euro aan gemeentelijk patrimonium verkocht. Dit zorgt niet alleen voor steeds minder opties in eigen gebouwen, maar verarmt ook structureel onze gemeente.”

Lees hier de volledige motie die de cd&v-fractie heeft ingediend.

 

Nieuws

Oud-Schepen Dominique Dehaene kandidaat voor cd&v in Heuvelland: “Positief aan politiek doen”

Lees hier ons nieuwste huis-aan-huisblad voorjaar 2024

Beloofde fietspaden in Heuvelland blijven aanslepen: “We zijn het wachten beu”