CD&V - enquête wijk Kaart Brasschaat

Publicatiedatum

Auteur

Walter Servaes

Deel dit artikel

Enquête en uitslagen wijk Kaart Brasschaat

Verantwoordelijk uitgever: Rudi De Vocht

Voor vergrote pagina's:

- Enquête:

Pagina 1

Pagina 2

Pagina 3

Pagina 4

 

- Uitslagen:

Pagina 1

Pagina 2

Pagina 3

Pagina 4

Pagina 5

Enquête wijk Kaart Brasschaat

Uitslag enquête wijk Kaart

 

Nieuws

Kabas inzamelling

CD&V Brasschaat zet de schouders mee onder de inzamelactie van Open Huis Kabas voor de inzameling van winterkledij.
Bart, Bob en Sven gingen op pad en konden zelf vaststellen dat heel wat inwoners van Brasschaat doneerden.
Een warm hart voor heel Brasschaat.

Overlijden Paula Bellens

1934-2023

 

We vernemen het overlijden van Paula Bellens, gemeenteraadslid van CVP van 1982 tot 2000.

Paula was de echtgenote van de bekende beeldhouwer Sim Cootjans.

Paula is steeds een kranige dame geweest die heel actief was: o.m. medeoprichtster van de Dienst voor Onthaalgezinnen in Brasschaat; zelf onthaalmoeder geweest; actief in de parochieraad van Heilige Familie (Rustoord), bestuurslid van KAV Rustoord, OKRA, ACW, Stille Meeuw, Zangkoor Trivium Cantans, Ziekenzorg (Samana) en Huize Maria.

Paula zetelde 18 jaar in de gemeenteraad voor CVP onder het burgemeesterschap van Lode Bertels.

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij dit afscheid.