CD&V betreurt wijze van invoeren trajectcontrole

Publicatiedatum

Tags

verkeer

Auteur

Walter Aertsens

Deel dit artikel

Op 1 juni worden een aantal trajectcontroles in Kontich actief. In de Altena-wijk gebeurt dit met de nodige commotie omdat de inwoners een brief in de bus ontvingen waardoor in een aantal straten plots enkelrichting worden. Van overleg of inspraak was er geen sprake. CD&V-Kontich-Waarloos betreurt deze gang van zaken omdat dit het maatschappelijke draagvlak voor de verkeersveiligheid ondermijnt.

De invoering van de trajectcontroles is reeds een hele tijd geleden beslist. De toestellen staan er reeds een tijd maar het was niet duidelijk of ze reeds in werking zijn. Van daar dat CD&V-fractieleider Marc Van den Brande op dinsdag 21 mei in de gemeenteraad hierover een vraag stelde. Deze was mede gestoeld op een recent tijdschriftartikel waarin werd aangeklaagd dat gemeenten hiervoor een beroep doen op privé-bedrijven die louter uit zijn op geldgewin. Als gevolg daarvan mogen gemeenten bijvoorbeeld geen snelheidsremmende maatregelen nemen.

Het antwoord van de burgemeester was positief. Kontich doet geen beroep op een privé-bedrijf. De administratieve afhandeling gebeurt door de intercommunale IGEAN. Tegelijk kondigde de burgemeester aan dat de nieuwe trajectcontroles op 1 juni in voege zouden treden.

Geen vuiltje aan de lucht dus, tot enkele dagen later plots tal van berichten van misnoegde burgers op de sociale media verschijnen. Zij hadden een brief ontvangen waarin stond dat omwille van de trajectcontrole in de Helenaveldstraat een aantal straten eenrichting zouden worden. En dit zonder enige inspraak. Dit niettegenstaande de bewoners nu moeten rondrijden en mee in de file moeten staan. Volgens de bevoegde schepen was de ingreep nodig omwille van de trajectcontrole. Er moet immers gezorgd worden dat alle auto’s via de camera’s moeten rijden.

CD&V-Kontich-Waarloos betreurt dat er geen inspraak is geweest over dergelijke belangrijke beslissing. Er was immer voldoende tijd om dit te organiseren. Op deze wijze had ook de kritiek kunnen weerlegd worden dat de gemeente zoveel mogelijk boetes wil innen.

Zelf heeft CD&V-Kontich-Waarloos de trajectcontroles een duur project gevonden. Gelet de korte afstanden is een gewone flitscamera veel effectiever. Eventueel kan dit aangevuld worden door infrastructuuringrepen zoals wegversmallingen of verkeersdrempels. Op deze wijze zou men de verkeersveiligheid kunnen vergroten op een wijze dat dit door de hele bevolking wordt gedragen. 

Nieuws

Parkeerverbod op zondag bij lokalen chiro

Er komt een parkeerverbod op zondag tussen 14 en 17 uur voor de lokalen van de chiro in Kontich-Kazerne. Het voorstel terzake zal door schepen Willem Wevers op de agenda geplaatst worden van het komende schepencollege. De schepen zei dit als antwoord op een mondelinge vraag van CD&V-fractieleider Marc Van den Brande tijdens de gemeenteraad van 21 mei.

CD&V wenst bankautomaat in Kontich-Kazerne

De laatste bankautomaat in Kontich-Kazerne verdwijnt. De sluitingsdatum is reeds bepaald. CD&V-fractieleider Marc Van den Brande pleitte er tijdens de gemeenteraad van 19 maart voor dat het schepencollege een initiatief zou nemen om er voor te zorgen dat er toch een bankautomaat zou blijven. Burgemeester Bart Seldeslachts was weinig hoopvol. Hij wees er wel op dat de inwoners in de buurtwinkel nog geld kunnen afhalen. 

In vroegere tijden waren er in Kontich-Kazerne twee bankkantoren. Deze zijn inmiddels verdwenen maar er bleef nog nog een bankautomaat over. Ook deze zal nu verdwijnen. Eén en ander kadert in de beslissing van de grootbanken om geen bankautomaten meer uit te baten maar deze taak toe te vertrouwen aan het bedrijf Batopin. Zo is er in Kontich-Centrum reeds een eerste cash-punt van dit bedrijf geopend en ook in Waarloos wordt een locatie onderzocht. Voor Kontich-Kazerne zijn er geen plannen. 

CD&V-fractieleider Marc Van den Brande vroeg aan het schepencollege wat daar de reden van was en of hier niets aan gedaan kon worden. Burgemeester Seldeslachts stelde dat er geen contacten zijn met het bedrijf en de gemeente dus niet op de hoogte is van de criteria. Vroeger had het gemeentebestuur wel gekeken of het zelf kon instaan voor een bankautomaat in Waarloos. Maar dit bleek te kostelijk te zijn. Ook in Kontich-Kazerne werd even gedacht om een bankautomaat onder te brengen in het toekomstig buurtcentrum Den Alf. Maar hier bleek te weinig ruimte te zijn. De enige mogelijkheid is bij het winkelen in de buurtwinkel de vraag te stellen of er cash kan worden afgehaald. 

Zebrapaden bijschilderen aub!

Bij de aansluiting van de IJzermaalberg met de Pronkenbergstraat is een nieuw zebrapad aangelegd. Dat zal de verkeersveiligheid voor voetgangers ten goede komen. Zo’n nieuw geschilderd zebrapad heeft het voordeel dat het goed opvalt, zowel voor voetgangers als voor automobilisten.