Carl Devlies

Schepen van Financiën, Ruimtelijke Ordening en Erfgoed

WIE IS CARL?

Heel m’n leven heb ik in het hartje van onze stad gewoond. Maar daarnaast kun je me zeker treffen in de groene stadsrand, met de hond, de fiets of al joggend – geen enkele Eindejaarscorrida heb ik overgeslagen. Ook reis ik graag, die indrukken en ervaringen neem ik mee naar Leuven en in mijn leven. Tabakspluk in Canada, druivenpluk in Frankrijk … Ik steek graag de handen uit de mouwen en werk veel, maar familie is prioritair. Ik steun hen in alles wat ze doen. Hun startup-dromen of competitiesportambities volg ik op de voet. Ik probeer voor alles en iedereen oog en oor te hebben.

WAAR DRAAIT HET OM VOOR CARL?

Leuven is voor mij erg belangrijk. Ik houd van mijn stad. De afgelopen decennia is hier weinig gebeurd zonder dat ik erbij was – als medeoprichter van de vzw Marktrock, of grondlegger van Beleuvenissen tot de drijvende kracht achter de voetbalfusie OHL. Ook bij de vernieuwde Vaartkom, of het Museum M was ik nauw betrokken. Stadskankers transformeerden we systematisch in toekomstgerichte projecten en groene longen, zoals het Janseniushof, de Philipssite en de veelbelovende Hertogensite waar we de Dijle opnieuw openleggen. Hoe complexer de materie, des te steviger bijt ik me er in vast. Die opgedane kennis en expertise zijn een absolute meerwaarde bij het besturen van een stad. Zeker in deze tijden van fake news en eendagsvliegen wil ik een tegenwicht vormen met integere politiek en jarenlang engagement. Daarvoor reken ik op een gevarieerd team van jonge, gemotiveerde mensen en ervaren rotten.

Het is vandaag verdraaid goed leven in Leuven, maar we moeten de stad verder innoveren, verbeteren en aangenamer maken. Samen met de burgers wil ik zoeken naar haalbare en realistische oplossingen. Openheid en daadkracht, daar draait het om. Het stadsbestuur aansturen en vechten voor wat echt belangrijk is. Dankzij ons gezonde financiële beleid van de voorbije jaren kunnen we blijven investeren in de toekomst. Basisvoorzieningen zoals fiets- en voetpaden moeten na de volgende legislatuur tiptop in orde zijn. Met zelfrijdende elektrische shuttles kunnen we het mobiliteitsprobleem voor een deel oplossen. Daarnaast is een sterk innovatieklimaat belangrijk voor onze universiteit, voor IMEC en (startende) ondernemers. Onze stad heeft immers een internationale roeping: onze universiteit en bedrijven wedijveren met de besten ter wereld. Samen met de handel zoeken we naar een antwoord op de uitdagingen van E-commerce.

En het cement van dat alles? Een flinke laag verbondenheid. Durven luisteren naar alle groepen van de samenleving, niet enkel naar degenen die het hardst roepen of de meest hippe ideeën hebben. Iedereen moet mee kunnen. Mantelzorgers moeten meer steun krijgen en er zijn anti-eenzaamheids- en verenigingsprojecten nodig. Zo kunnen deelgemeentehuizen buurtbars worden, of sturen we digimobiels – speciale bussen – de baan op om senioren te informeren rond online tools en stadsapplicaties. We gaan voor zowel fysieke als virtuele verbondenheid. Ik ga voor een warmer Leuven waar iedereen zich thuis voelt. Daar draait het om.