Geert Hermans

Burgemeester - dagelijks bestuur - partijraad

Bevoegdheden:
-Algemeen beleid
-Politie
-Brandweer
-Veiligheid en noodplanning
-Bevolking
-Communicatie
-Openbare werken
-Leefmilieu
-Natuur
-Ruimtelijke planning
-Integraal waterbeleid en polders
-Technische uitvoeringsdiensten