Marina Van Uffel

Penningmeester

BESCHRIJVING:

Ik ben geboren en getogen in Brasschaat en ik heb onze gemeente nooit losgelaten !!!

Onze senioren zijn mijn belangrijkste zorg. Ik wil me volledig inzetten om hen te helpen waar nodig en hen een actief luisterend oor bieden bij problemen. Mijn engagement als vrijwilliger in het Dienstencentrum Vesalius vormt de ideale gelegenheid om met hen in contact te komen en een persoonlijk gesprek aan te gaan. Ik steek graag een handje toe waar nodig: in de cafetaria, het restaurant, bij de smul, en ik ben medeorganisator van de bingo. Verder woon ik ook de vergaderingen van de seniorenraad en van de centrumraad bij.

Een ander belangrijk aandachtspunt is de vrouw en haar plaats in de maatschappij. Ook daar wil ik graag luisteren naar noden en bekommernissen en ondersteuning bieden waar nodig.