Steven Van Loock

Gemeenteraadslid, bestuurslid

Wat is je ideaalbeeld van een duurzaam en bruisend Boortmeerbeek?

Een Boortmeerbeek waar iedereen blij is om te wonen en waar er (nog) meer verbondenheid is tussen de inwoners.

Ik zou graag meehelpen om van onze gemeente een plaats te maken waar mensen meer buitenkomen en mekaar kennen. Een gemeente waar tal van activiteiten (kunnen) worden georganiseerd waarbij alle partijen van kunnen genieten: het individu, de ondernemers, de verenigingen, ...

Daarnaast vind ik dat er ook ruimte moet zijn voor deze activiteiten te organiseren en/of te beleven. Ik denk hierbij aan speelpleintjes, groene zones, polyvalente ruimtes, sportvelden, ...

 

Wat zou jij als eerste gerealiseerd willen zien, en waarom?

Het aanleggen/voorzien/uitbouwen van ontmoetingspleintjes (met banken, speeltuigen, petanquebaan,...) op wandelafstand van elke inwoner van Boortmeerbeek.

Dit soort pleintjes moeten ook altijd overwogen worden in verkavelingsvoorwaarden van wijken als voorwaarde voor een verkavelaar. Uiteraard moet dan gekeken worden of er zich al geen pleintje in de buurt hiervan bevindt.

 

Omschrijf jezelf in vijf kernwoorden.

1. Rustig

2. Gedreven

3. Positief

4. Empathisch

5. Luistervaardig