Jeroen Verhulst

Schepen

Jeroen is geboren en getogen in Beveren, maar verhuisde eind 2017 naar Melsele samen met zijn vriendin Cecile Van de Vijver, waar ze samen met Jeroens tweelingbroer eigenhandig hun eigen huis bouwden.

Zijn jeugdjaren bracht hij door op de Gemeentelijke Basisschool “De Toren” en doorliep hij alle jeugdreeksen bij voetbalclub Svelta Melsele. Momenteel speelt hij nog steeds zaalvoetbal in het Land van Beveren en minivoetbal in voetbalkern Sint-Gillis-Waas.

Buiten de politiek is hij werkzaam bij een bedrijf in Zwijndrecht, dat gespecialiseerd is in de verbetering van de mobiliteit op en naast de (vaar-) wegen door automatisering van burgerlijk bouwkundige kunstwerken. Daar heeft hij de opdracht om als projectleider de uitvoering van het project, zowel op technisch als op financieel vlak, binnen de verschillende projectgrenzen af te werken en te coördineren.

Samen met JongCD&V Beveren tracht hij zoveel mogelijk kansen te creëren voor de Beverse jeugd en hen de ruimte geven om te leven en te beleven. Op gemeentelijk vlak zet hij zich in om:
>> Jeugd(werk) een stem te geven. De jeugdraad moet haar adviserende rol ten volle kunnen spelen en gehoord worden;
>> Organisatoren van activiteiten en evenementen bij elkaar te brengen en te kunnen leren van elkaar. We zullen trachten een platform uit te bouwen waar ze de koppen bij elkaar kunnen steken en ervaringen en tips met elkaar delen;
>> Kinderen te kunnen laten ravotten in de natuur. Waar mogelijk creëren we extra speel- en sportruimte in het groen;
>> Kinderen en jongeren veilig door Beveren te kunnen laten fietsen en wandelen. Daarom zetten we in op het promoten en uitbreiden van ons trage wegennetwerk en besteden we extra aandacht aan de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen, maar ook in de buurt van jeugdlokalen en –terreinen.

Daarnaast zet hij zich ook voornamelijk in voor: Mobiliteit, Openbare werken en Sport.

Naast de gemeenteraadsverkiezing was Jeroen ook de jongste kandidaat ooit voor de provincie Oost-Vlaanderen.
In zijn campagne wou hij voornamelijk de aandacht vestigen op dit politiek orgaan, dat het de brug vormt met het bovenlokale bestuur en zette hij zich vooral in voor:
>> Het investeren in toekomstgerichte en veilige mobiliteit, met nadruk op het woon-werkverkeer en verder uitbouwen van het
fietssnelwegennetwerk, met passende aansluiting op de Waaslandhaven en Beveren-Noord;
>> Een gemeend landelijk en een dynamisch plattelandsbeleid, op maat van de gemeente;
>> Een definitieve halt toe te roepen aan de glastuinbouwzone in Melsele. Vanuit de Provincie was dit nog de enige plaats waar dat mogelijk was;
>> Het opwaarderen van de bestaande provinciedomeinen, een groene (re-)creatieve en sportieve long op de site
Westakkers definitief realiseren, waarbij ruimte gecreëerd wordt voor o.m. een avonturenpark (bv. klim- en BMX-piste, ...) ,
jeugd- en groepsaccommodaties (bv. tentenkampplaats), en andere (sport-)functies om samen met vrienden en familie te
beleven;
>> Het stimuleren van verbindend en duurzaam ondernemen, met extra aandacht voor de rechtstreekse band tussen producent en consument (korte-keten promotie).