David Van de Vijver

Voorzitter GMH

David heeft het meeste van zijn levensjaren doorgebracht in Haasdonk, opgegroeid op de ‘boerenbuiten’. Sinds 3 jaar woont hij samen met Carolin in Beveren.

KLJ Haasdonk was jaren zijn vast bastion, waar hij beter bekend stond als ‘den divad’ en heeft hij als groepsleider hier zijn steentje bijgedragen. Momenteel speelt hij minivoetbal en veldvoetbal in het land Van Beveren.

Na zijn middelbare school heeft hij een bachelor diploma event- en projectmanagement behaald in Antwerpen. Iets wat perfect in de lijn ligt met het organiseren van 'Beveren Festivalt', het festivalonderdeel van de 'Beverse Feesten'. Hier neemt hij samen met een hechte groep kameraden al 6 jaar de verantwoordelijkheid van het logistieke luik. Na Antwerpen heeft David zijn technische kennis verruimd met de opleiding industrieel productontwerp. Met deze verworven kennis is hij aan de slag gegaan als tekenaar in de privésector.

Zijn politieke ervaring heeft pas het startschot gekregen in 2018 maar hij engageert zich wel al enkele jaren voor de Beverse Jeugd. Hij is geïnteresseerd in sport, jeugdwerking en het ontwikkelen van een gezond leefmilieu voor jonge gezinnen.