Bert De Wit

Burgemeester

Mandaat: Burgemeester,

bevoegd voor:
Algemeen beleid en coördinatie
Informatie, public relations, pers en communicatie
ICT
Toerisme
Onderwijs