Bernard Heens

Bestuurslid

Bernard woont in Nieuwkerke waar hij beroepshalve advocaat was (aan Ieperse balie). Inmiddels is hij gepensioneerd.

Hij zetelde 45 jaar (van 1977 tot 2021) in de gemeenteraad van Heuvelland en was gedurende 18 jaar (van 1983 tot 2000) schepen. Bij vele mensen is Bernard bekend als de voormalige burgemeester. Hij was immers ook burgervader van 2001 tot 2012.

In zijn lange politieke carrière kwam Bernard vooral op voor de uitbouw van eigentijdse en sterke plattelandsgemeenten met een bloeiend verenigingsleven. Als voorzitter van het Westhoekoverleg, een samenwerkingsverband tussen de verschillende burgemeesters van de Westhoek, ijverde hij onder meer voor de realisatie van het Vlaamse Plattelandsfonds waardoor bijkomende financiering werd bekomen voor de plattelandsgemeenten.

Bernard zet zich al jaren consequent in voor ieders welzijn. Getuige daarvan zijn gedrevenheid in het aanklagen van wantoestanden op sociaal en menselijk vlak, en zijn respect voor de vrijwilliger.

Ook nu blijft hij nog actief als bestuurslid van onze plaatselijke afdeling, waar hij samen met onze verkozen mandatarissen in gemeente en OCMW vanuit zijn jarenlange ervaring en dossierkennis het beleid in Heuvelland mee opvolgt.

Gezinssituatie

Bernard is getrouwd met Christine Vanacker en vader van Rosalie, Mathieu en Benoit. Hij is grootvader van Stan, Reine, Noah, Miro, Marijn en Lina.

Adres:
Bassevillestraat 2
8950 Nieuwkerke - HEUVELLAND

Telefoonnummer:
057 444 155