Bart Naeyeart

Gedeputeerde, Gemeenteraadslid in Torhout

Duurzaamheid, mijn basisbegrip, houdt in dat je als mens en als maatschappij samen verder ontwikkelt op zo'n manier dat zoveel mogelijk mensen veilig, gezond en welvarend kunnen samenleven zonder dat de toekomst van de aarde en wie en wat er op leeft wordt bedreigd.

Traditioneel spreekt men van een economische (ondernemerschap en financiƫn), een ecologische (milieu, natuur, en landschap) en een sociale poot (welzijn, aandacht voor wij hulp nodig heeft) bij duurzaamheid. En dat klopt, ze zijn alle drie belangrijk, maar er is meer nodig dan die verschillende poten te willen in evenwicht houden.

Je kan dat alleen maar bereiken door te praten en samen te werken met andere mensen, ook als het moeilijk gaat en je overtuigd bent van je eigen grote gelijk. Aan politiek doen op gemeentelijk en provinciaal niveau is in dat opzicht dan ook echt wat ik graag doe omdat het precies de niveaus zijn die die dialoog en samenwerking goed kunnen organiseren.

Verder moet je in deze wereld leven met ogen wijd open en nooit ophouden met kijken, bevragen en zoeken naar nieuwe kansen voor het juiste duurzame evenwicht dat nooit definitief is bereikt.

Daarom ben ik al sinds 1987 lid van de CD&V die de radicale zoektocht naar dat evenwicht tussen verschillende belangen als individu en maatschappij het best verdedigd.