Annick Debonné

Schepen

Annick Debonné is voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst en schepen voor onze partij. Ze is werkzaam als ergotherapeute op de PAAZ afdeling in het Tieltse Sint Andriesziekenhuis.
Ze is gehuwd met Yvan Vandendriessche en mama van Siel, Janne en Toon. Na haar Chiro- en jeugdraadcarrière zette haar eerste stappen in de politiek in 1994 en is sinds 2011 schepen.

Bevoegdheden in het College van Burgemeester en Schepenen:

  • Kinder-, jeugd- en gezinsbeleid
  • Zorg en welzijn
  • Ouderenzorg en -beleid
  • Noord-zuidbeleid
  • Sociale zaken / voorzitter Sociaal Huis
  • Armoedebestrijding
  • Onderwijs
  • Gelijke kansenbeleid