Anita Deckers

kandidaat gemeenteraadsverkiezingen - 72 jaar - actief in Achterbroek

Parochiezaal Achterbroek renoveren

“Ook in Kalmthout groeit de groep ouderen. Daarom vind ik het belangrijk om senioren mee in het beleid te betrekken en in de verschillende Kalmthoutse wijken ouderverenigingen te ondersteunen.”

“Zelf woon ik in Achterbroek, waar ik lid ben van verschillende verenigingen. Daarnaast ben ik ook vrijwilliger van het parochiesecretariaat en Kerk Achterbroek. Ik hoop dat de gemeente middelen vrij zal maken en mee aan de kar zal trekken voor het renoveren van onze parochiezaal. Dit blijft een belangrijke ontmoetingsplaats voor vele verenigingen en mensen in Achterbroek.