Alex en Peter ere-schepen!

Publicatiedatum

Auteur

Gert Schelstraete

Deel dit artikel

Op de gemeenteraad van 27 oktober jongstleden hadden we het genoegen om 2 oud-schepenen voor te dragen als ere-schepen, namelijk Alex De Smet en Peter Raman. Elk met hun bevoegdheden hebben ze hun stempel gedrukt op het beleid in onze gemeente.

Peter Raman was schepen in de legislatuur 1995 -> 2000 en had de bevoegdheden jeugd, onderwijs, informatisering en diensten, alsook feestelijkheden.

Peter gaf de jeugd een gezicht geven bij de politieke collega’s. De opstart van een jeugdraad met een subisidiereglement dat tot op vandaag de norm is en hij stond mee aan de wieg van jeugdhuis Sjatoo waar hij zich dankzij zijn jonge leeftijd echt thuis voelde tevens als lid (Hij had naar verluid lidnummer 2)

Bij de bevoegdheid onderwijs had Peter als grootste brok de reconversie van de gemeentelijke jongensscholen naar een onderwijs voor jongens en meisjes. Dit dossier vroeg heel wat intense begeleiding, met aandacht voor de eigenheid van elk onderwijsnet. Iets waar Peter uitermate in slaagde. Hierbij werd ook het gemeentelijk kleuteronderwijs opgestart.

De bevoegdheid feestelijkheden was Peter op het lijf geschreven. Van jubilarissen tot kermissen: elke week een volle agenda en Peter was graag van de partij. Één van de memorabele momenten was de opening van het nieuwe gemeentehuis in 2000 waar Peter terecht met enige fierheid op terug kijkt.

Tot slot had Peter ook informatisering en diensten onder zijn hoede. Ook toen, op het einde van het vorige millennium, was de gemeente hier intens met bezig. Niet iedereen in Laarne was er op dat ogenblik van overtuigd, maar dankzij de knowhow die Peter had via zijn job kon hij toch zijn collega’s in de gemeenteraad en de gemeentelijke diensten overtuigen over het belang hiervan.

 

Alex De Smet werd pas schepen op latere leeftijd. Alex had een hele boterham aan volgende bevoegdheden: Gebouwen, patrimonium, leefmilieu & duurzaamheid, cultuur & erfgoed, mobiliteit & verkeersveiligheid, communicatie & informatie

Vooral met de bevoegdheid cultuur nam Alex een vliegende start. Zo was er de eerste editie van de openlucht fototentoonstelling in de Kasteeldreef met prachtige foto’s van wijlen Walter De Mulder. Alex had steeds 1 doel voor ogen: kunst dichter bij de burger brengen. Iets wat hem zeker en vast ook gelukt is met Koppen in de Keistraat. Jaar na jaar werden en worden nog steeds interessante lezingen georganiseerd die steevast uitverkocht zijn.

Alex kreeg tijdens zijn ambt ook enkele renovaties van oudere gebouwen op zijn bord: de 2 gemeentehuizen en het schoolhuis. Daarnaast gaf hij samen met college de aanzet tot de bouw van het natuureducatief centrum en de aanleg van de parking aan de Skala en de restyling van de Skala. De rode draad hierin was het herbestemmen van de gebouwen in het kader van de inkanteling van de OCMW in de gemeente: het Sociaal huis kwam naar het oude gemeentehuis in Kalken en de centrale diensten kregen hun intrek in het gerenoveerde gemeentehuis in Laarne.

Alex heeft steeds een zwak gehad voor alles wat met natuur te maken heeft. Als schepen van leefmilieu en duurzaamheid erkende hij het belang van de trage wegen. Met oog voor participatie en inspraak werd het aantal toegankelijke trage wegen jaar na jaar groter. Tijdens de jaarlijkse trage wegenwandeling ontdekten we toen steeds enkele nieuwe verborgen pareltjes.

Als CD&V Laarne - Kalken zijn we trots op de onze ere-schepenen en hun verwezenlijkingen. Een dikke proficiat en dank-u-wel is hier meer dan ooit op zijn plaats.

Nieuws

Nationaal Congres verkiezingen juni 2024

Op zondag 21 april was het verzamelen in de Nekkerbox in Mechelen.

 

Elektrische laadpalen in Laarne

Raadslid Koen De Wilde liet op de gemeenteraad van 28 maart jl. een punt agenderen rond elektrische laadpalen.