Absolute prioriteit blijft gaan naar gezinnen en kinderen. Mijn beleid zal dus niet veranderen.

Publicatiedatum

Auteur

Nicole De Moor

Deel dit artikel

Zoals jullie weten, heb ik de moeilijke beslissing genomen om tijdelijk geen alleenstaande mannen op te vangen bij Fedasil, omdat ik alle prioriteit wil geven aan gezinnen met kinderen. Mijn beleid zal niet veranderen na de beslissing van de Raad van State vandaag. Mijn absolute prioriteit blijft dus gaan naar gezinnen en kinderen.

Ik begrijp dat de Raad van State zegt dat iedereen recht heeft op opvang. Maar dit arrest zorgt er nu niet plots voor dat de instroom daalt, of dat Fedasil plots duizenden bijkomende plaatsen heeft. Ik zal het beleid om tijdelijk geen alleenstaande mannen op te vangen, dus verder zetten. Ons land levert al zeer lang grote inspanningen. En als ik wil vermijden dat we binnenkort voor families met kinderen geen plaats zouden hebben, dan moet ik alle beschikbare plaatsen voor hen inzetten.

De opvangstop voor alleenstaande mannen is en blijft een tijdelijke beslissing die ik genomen heb om te verzekeren dat er voldoende plaatsen zijn voor gezinnen en kinderen. Het is nu weer al elke dag vechten bij Fedasil om voldoende plaatsen te hebben om kinderen en gezinnen op te vangen. Dat gaat voor mij niet om hen op straat te laten en ik heb geen enkel taboe als er kinderen en gezinnen dreigen op straat te komen omdat er geen opvang is.

Ik blijf aan opvang werken maar ik blijf ook zeggen dat opvang alleen de oplossing niet is. Nog altijd komen er heel wat mensen in Europa toe die géén bescherming nodig hebben, of reizen er mensen door naar ons land hoewel ze als in een ander land bescherming hebben gekregen. Iedereen heeft het voorbije jaar kunnen meekijken dat opvang openen niet evident is. En elke dag staan er nu een 200-tal mensen voor de deur van Fedasil. Ook al vertrekken er elke dag 100 mensen. Dan nog komen we er niet.

Het systeem zoals het vandaag is maakt dat er schendingen zijn overal in Europa. Dat moeten wij aanpakken en dat gaat niet met opvang alleen.

Daarom werk ik al langer aan structurele hervormingen van het migratiebeleid. In Europa trek ik aan de kar voor een Europees migratiepact. Dat draait om respect voor grenzen en voor mensen. Een sterkere controle van de buitengrenzen, alle landen van de EU die hun deel doen qua opvang van asielzoekers en we blijven bescherming bieden aan wie echt wie op de vlucht is voor oorlog of vervolging. België is volgend voorjaar voorzitter van de Europese Unie en het is voor mijn prioriteit om met dat Europees migratiepact te landen.

Nicole de Moor
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Nieuws

Niet alleen sensibiliseren, ook handhavingsmaatregelen nodig om de parkings in Oost-Vlaanderen te vrijwaren van zwerfvuil!

Zwerfvuil is een hardnekkig maatschappelijk probleem. Al jaren zoeken verschillende instanties in Vlaanderen oplossingen voor het zwerfvuil en sluikstort op de wegen. In de aanpak van zwerfvuil werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op een driesporenbeleid: sensibiliseren, verbaliseren en opruimen.

Cd&v wil van de Vlaamse Ardennen winnende regio maken

Wie aan de landelijke Vlaamse Ardennen denkt, denk aan de koers. En toch hangt de regio in de staart van het peloton wanneer het gaat over de verdeling van middelen vanuit Vlaanderen. In een nieuw plan voor de Vlaamse Ardennen, opgemaakt in samenwerking met burgemeesters en schepenen uit de regio, pleit Robrecht Bothuyne (ondervoorzitter cd&v, Vlaams parlementslid en eerste schepen in Kruisem) voor een eerlijkere verdeling van middelen. “Dit gaat over de centen uit het Gemeentefonds, maar evengoed over onderwijs, werkgelegenheid en mobiliteit. De regio Vlaamse Ardennen is onderbedeeld op heel wat vlakken en dat moet in de toekomst anders. Wie in onze regio woont, is evenveel waard als iemand die in Antwerpen woont.”

cd&v Meetjesland samen voor een beter openbaar vervoer

Samen met een delegatie van cd&v Meetjesland heb ik als Vlaams volksvertegenwoordiger aan de Voorzitter van de Vervoerregioraad, Bart Van Thuyne, gevraagd om opnieuw te onderhandelen met De Lijn over een aangepast en beter vervoersplan in de regio.