60 jaar na vastleggen tracé nog altijd geen concreet zicht op wanneer de werken voor de omleidingsweg rond Zoersel effectief van start kunnen gaan

Publicatiedatum

Tags

Mobiliteit

Auteur

Gerlinde Hublin

Deel dit artikel

Op 15 november 1963 besliste de gemeenteraad van Zoersel waar de omleidingsweg die het doorgaand verkeer uit de dorpskern moest weren, zou moeten worden aangelegd. 60 jaar en heel wat plannen later is er nog altijd geen concreet zicht op wanneer de werken effectief van start zouden kunnen gaan, zo blijkt uit antwoorden op parlementaire vragen van Vlaams parlementslid Katrien Schryvers. “Volgens mijn laatste parlementaire vraag konden tot op heden 28 van de 81 noodzakelijke innemingen minnelijk gerealiseerd worden. De projectnota en het nieuwe onteigeningsbesluit zijn nog altijd niet gefinaliseerd. En dit terwijl de omleidingsweg echt noodzakelijk is om de dorpskernen van Zoersel, Oost- en Westmalle, die veel verkeer, waaronder een zeer groot aantal vrachtwagens te slikken hebben, opnieuw leefbaar te maken”, aldus Schryvers die ook schepen is in Zoersel. 

Lange geschiedenis

Op 15 november 1963 besliste de gemeenteraad van Zoersel waar de omleidingsweg die het doorgaand verkeer uit de dorpskern moest weren, zou moeten worden aangelegd. “Toen al was er de vraag om de drukke Rijksweg tussen Lier en Hoogstraten, de huidige N14, niet meer door de kern van Zoersel te laten lopen, maar wel om te leggen vanaf het kruispunt Drengel tot aan de Maalstraat. “Het was mijn grootvader zaliger, Georges Schryvers, die als gemeentesecretaris mee zijn handtekening onder deze beslissing zette,” licht Katrien Schryvers toe, “Sinds dat moment is het verkeer ontzettend toegenomen. Ook werd het industriegebied Malle uitgebouwd, met een grote toename van zwaar vervoer tot gevolg. Het verkeer van nu is niet meer te vergelijken met toen, maar desondanks laat de aanleg van de omleidingsweg nog steeds op zich wachten.”

Nochtans was er op een bepaald moment goede hoop. In het najaar van 2012 werd voor het project immers een bouwaanvraag ingediend. Er kwam ook een openbaar onderzoek en een onteigeningsbesluit. Op die bouwaanvraag kwamen echter verschillende opmerkingen, waarop het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in de zomer van 2013 besliste om de bouwaanvraag weer in te trekken. Een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning, met de aanpassingen in functie van de opmerkingen, kan pas opnieuw worden ingediend wanneer er juridische zekerheid is met betrekking tot de dossiers over de omlegging en afschaffing van buurtwegen, nodig om de omleidingsweg rond Zoersel te kunnen realiseren. Voor dit laatste gaf AWV opdracht aan het studiebureau om de resterende plannen verder aan te passen, maar ook daar is het al lang op wachten. 

Grondinnemingen

Voor de realisatie van de omleidingsweg moeten 81 grondinnemingen gebeuren. Volgens het antwoord op een recente parlementaire vraag van Schryvers werden er tot op heden nog maar 28 gerealiseerd. Voor deze 28 akkoorden werden intussen ook de aktes verleden. “Volgens de info die ik van minister Peeters in antwoord op een parlementaire vraag bekwam, zijn er sinds 2021 slechts 5 bijkomende aktes verleden, in 2023 zelfs geen enkele”, aldus Schryvers, “Er werd het voorbije jaar ook geen enkel bijkomend akkoord gemaakt. Op dat vlak is er gewoon sprake van stilstand.” 

“Voor de aktes die werden verleden werd in totaal al een bedrag van 2.386.344,85 euro betaald”, weet Schryvers, “Daarbovenop werd al 133.349 euro (excl. btw) besteed voor een studie naar het ontwerp van de omleidingsweg, 41.211 euro (excl. btw) voor een studieopdracht in het kader van de onteigeningsprocedure en 15.940 euro (excl. btw) voor de studie van bodemonderzoeken. In totaal gaat het dus al over 2,62 miljoen euro.”

Opnieuw vertraging

Als een minnelijke verwerving niet mogelijk is, moet er worden onteigend. Dit kan maar als er een onteigeningsbesluit werd genomen. Hiervoor is het echter nog wachten op herwerkte onteigeningsplannen en een aangepaste begeleidende projectnota. Pas als de nieuwe projectnota en de nieuwe onteigeningsplannen klaar zijn, kunnen de nodige geactualiseerde kredietramingen gebeuren, antwoordde de minister nog in antwoord op de vragen van Schryvers. “Pas na die kredietramingen kan het nieuwe onteigeningsbesluit worden aangevraagd. Volgens de minister zou dit nu voorzien zijn begin 2024”, gaat Schryvers verder. 

“Waarom het allemaal zo lang moet duren, is echt niet te begrijpen”, betreurt Schryvers, “Het is echt nodig dat de omleidingsweg rond Zoersel een prioriteit wordt van AWV en de Vlaamse minister voor mobiliteit. De dorpskern van Zoersel, maar ook die van Oost- en Westmalle, kreunen onder het verkeer. Naast de omleidingsweg moet ook de aansluiting met het industriegebied Malle worden gerealiseerd.” Als Vlaams parlementslid onderschrijft Schryvers dan ook de oproep vanuit de gemeente Zoersel om op korte termijn werk te maken van de omleidingsweg. 

Nieuws

Zoersel zet minder mobiele inwoners op de fiets

Tijdens de week van de vrijwilliger (2 tot 10 maart) wordt er in gemeente Zoersel een unieke samenwerking gelanceerd. Gemeente & ocmw Zoersel, drie zorgvoorzieningen, Fietsersbond Vlaanderen, Fietsersbond Voorkempen en AXI vzw, met de steun van Cera, slaan samen de handen in elkaar om minder mobiele inwoners meer beweging te geven … op de fiets!

Namen voor trage wegen definitief goedgekeurd

De namen die in oktober vorig jaar voorlopig werden toegekend aan vier trage wegen in onze gemeente, kregen vorige dinsdag, na het openbaar onderzoek daarover, de definitieve goedkeuring van de gemeenteraad. Zij het met een correctie in de spelling.

Eén duidelijk en vernieuwd reglement voor alle voordelen van de Z-pas

Sinds september 2014 hebben Zoerselaars met een beperkt inkomen recht op een Z-pas. Daarmee krijgen ze verschillende kortingen.