5-sterrenprogramma op weg naar 2024

Samen met de voorstelling van lijsttrekker Mathias Diricx, schuift CD&V ook de hoofdthema’s naar voren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. De komende maanden zal de partij deze vijf speerpunten verder uitwerken in programmapunten en acties.

  1. Terug thuis in Kapelle-op-den-Bos. CD&V kiest voor een beleid dicht bij de mensen met betrokken, nabije en aanspreekbare mandatarissen en waar participatie samen met de inwoners centraal staat. Verenigingen en vrijwilligersorganisaties zijn het cement van onze samenleving. CD&V ondersteunt, stimuleert en waardeert alle verbindende evenementen.
  2. Genieten van een landelijke en leefbare gemeente. Het is meer dan ooit belangrijk om het landelijk karakter van onze gemeente te bewaren en te versterken. CD&V wil meer openbare groenzones creëren. Nieuwe woonprojecten kunnen enkel voor zover het landelijk karakter van ons dorp bewaard blijft. We investeren verder in een betere fietsinfrastructuur aan de hand van een ‘fietsplan’ dat noden, verbeteringen en investeringen in kaart brengt met een gebudgetteerde langetermijnvisie.

  3. Trots op Kapelle-op-den-Bos. Kapelle-op-den-Bos heeft grote en kleine ondernemers om trots op te zijn. Een gemeentebestuur moet hen ondersteunen, kansen bieden en in de kijker zetten. Cultuurevenementen en initiatieven verdienen aandacht van een gemeentebestuur en moeten zichtbaar worden in haar communicatie. Ons erfgoed wordt een parel voor de toekomst.

  4. Kapelle-op-den-Bos: een warme en sociale gemeente. Een toegewijd beleid helpt iedereen op de weg vooruit en laat niemand achter. CD&V kiest resoluut voor een actief en warm sociaal beleid met een helpende hand voor wie het moeilijk heeft.

  5. Haalbare realisaties in een financieel gezonde gemeente. CD&V kiest voor haalbare projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van ons dorp. We zoeken maximaal naar subsidies.